16. 2. 2019

Sdružení

O Táborovém sdružení KOALA


Táborové sdružení KOALA vzniklo v roce 2001 a svou činností navazuje na akce pořádané Hnutím Brontosaurus SEV Krč. Na začátku roku 2017 bylo sdružení „přetransformováno“ na spolek dle NOZ. Došlo tak k drobné změně v názvu připojením zkratky z. s. za původní název sdružení.

Táborové sdružení má jako hlavní činnost pořádání letních dětských táborů, organizování dalších akcí pro své členy a další zájemce zejména z řad dětí a mládeže.

Členský poplatek je 50 Kč za rok. Je splatný v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo na účet Táborového sdružení KOALA – 2400373411 / 2010.

Jako předseda Táborového sdružení KOALA z. s. nabízím již více než 20 let možnost pěkně strávené části prázdnin na táboře v lesích Novohradských hor. Dnes spolek, původně sdružení, byl založen k organizačnímu zajištění táborů. Původně vznikl jako nezisková organizace, která má jako hlavní svou činnost pořádání letních dětských táborů a organizování dalších akcí pro členy a další zájemce z řad dětí a mládeže. Osobně jsem celá tato dlouhá léta stál v čele nejen spolku, ale i samotného tábora. S postupujícím časem však nadešel čas tuto velmi časově náročnou a také vyčerpávající „práci“ předat dále. Rok 2017 byl přechodným rokem, kdy jsem činnost hlavního vedoucího tábora předal mladším a hlavně touto činností nevyčerpaným lidem se spoustou energie a nápadů. Byl čas se odsunout do pozadí. Od té doby tedy poprvé zajišťuji jménem spolku pouze táborovou základnu a na zbytku činnosti se podílí již jiní, které z našich táborů znáte a kteří „mými“ tábory byli odchováni.
Jiří Paul – nyní již jen předseda Táborového sdružení KOALA z. s.

*provozní řád